TÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS TARTALOMRÓL

Digitális tartalomra, digitális szolgáltatásra, vagy digitális elemeket tartalmazó árura vonatkozó tájékoztató

A tájékoztatóban használt fogalmak:

1. digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;
2. digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;
3. digitális szolgáltatás:
a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;
4. funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;
5. interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;
6. kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

A vállalkozás által értékesített digitális tartalom, digitális szolgáltatás, vagy digitális elemeket tartalmazó áru funkcionalitására, interoperabilitására és a kompatibilitására vonatkozó információk:

A vállalkozás által értékesített digitális tartalom, digitális szolgáltatás, vagy digitális elemeket tartalmazó áru az adott kiviteltől, típustól, modelltől és verziótól függően eltérően biztosítja a céljának megfelelő működést.
A vállalkozás feltételezi, hogy a fogyasztó képes meghatározni, hogy milyen célra fogja használni a digitális tartalmat, digitális szolgáltatást, vagy digitális elemeket tartalmazó árut.
A vállalkozás kérés esetén - a tőle észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően - segít a fogyasztó céljának megfelelő digitális tartalom, digitális szolgáltatás, vagy digitális elemeket tartalmazó áru meghatározásában. 
A vállalkozás által értékesített digitális tartalom, digitális szolgáltatás, vagy digitális elemeket tartalmazó áru műszaki védelmét - adott kiviteltől, típustól, modelltől függően - az elektronikus számítástechnikai eszközökre vonatkozó általános biztonsági intézkedések betartása biztosítja (pl.: védelem nedvességtől, szélsőséges hőmérséklettől, fizikai rongálástól).

A vállalkozás által értékesített digitális tartalom, vagy digitális elemeket tartalmazó áru alapvetően a vállalkozó által értékesített személyi számítógépeken, mobiltelefonokon, egyéb adathordozókon (pl. USB-kulcs, CD) meglévő, vagy egyéb módon (pl. letöltő kóddal) elérhetővé tett digitális tartalom és/vagy az azt tartalmazó áru (pl. számítógép, mobiltelefon, egyéb adathordozó).
A vállalkozás által értékesített digitális tartalom alapvetően a vállalkozó által értékesített áru céljának megfelelő működéséhez szükséges operációs rendszer; személyi számítógépeken (windows 10, vagy windows 11), mobiltelefonokon (android, vagy IOS típusnak és modellnek megfelelő verziójú) operációs rendszer.
A vállalkozás által értékesített digitális tartalom továbbá a MICROSOFT Office irodai programcsomag, mely az operációs rendszerrel (windows 10, vagy windows 11) teljesen kompatibilis, illetőleg a vállalkozás által értékesített digitális tartalommal, digitális szolgáltatással, vagy digitális elemeket tartalmazó áruval - kivitelétől, típusától és modelljétől függően - akár teljesen interoperabilis.
A vállalkozás által értékesített digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást az azt gyártó módosíthatja/frissítheti, mely a funkcionalitásra, interoperabilitásra és a kompatibilitásra hatással lehet, alapvetően azt javítja.
A funkcionalitás, a műszaki védelem, az interoperabilitás és a kompatibilitás érdekében a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást gyártó és/vagy partnere saját felületén (pl.: Microsoft Store, Google Play, App Store,  az adott gyártó hivatalos webhelye) hozzáférést biztosíthat további olyan digitális tartalmakhoz, digitális szolgáltatásokhoz (pl.: firissítések, kártevővédelem) mely a vállalkozás által értékesített digitális tartalom, digitális szolgáltatás, vagy digitális elemeket tartalmazó áruval kompatibilis és interoperábilis, annak funkcionalitását, védelmét javítja és/vagy növeli.
Meghatározott körülmények között néhány régebbi digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást gyártó és/vagy partnere nem feltétlenül biztosítja 
a vállakozás által értékesített digitális tartalommal, digitális szolgáltatással, vagy digitális elemeket tartalmazó áruval való kompatibilitást és interoperábilitást.

A vállalkozás kérés esetén - a tőle észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően - az által értékesített digitális tartalom, digitális szolgáltatás, vagy digitális elemeket tartalmazó áru adott hardverrel, vagy szoftverrel való funkcionalitásáról, interoperabilitásráról és kompatibilitásáról, működéséről és műszaki védelméről további tájékoztatást ad.